บริษัท ไทยลีก จำกัด ยืนยันรายชื่อสโมสรสมาชิก ที่จะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 3 ที่จะเริ่มต้นแข่งขันในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมี 68 สโมสรส่งหนังสือแสดงเจตนาที่จะยังร่วมแข่ง โดยภายหลังมีอีก 3 สโมสร ที่ก่อนหน้าได้ตอบขอพักทีม ส่งจดหมายยื่นความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มเติม ทำให้มี 8 สโมสรที่ขอพักทีมดังนี้ หาดใหญ่ ซิตี้ ยาลอ ซิตี้ (ขอเข้าร่วมภายหลัง) พัทลุง เอฟซี (ขอเข้าร่วมภายหลัง) สุราษฎร์ธานี เอฟซี (ไม่ตอบตามเวลาที่กำหนด) แอล.พี.ซี. บางกอก (ขอเข้าร่วมภายหลัง) ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ชัยนาท ยูไนเต็ด นครแม่สอด ยูไนเต็ด...